Futbalový klub FC Topoľčany

Klub FC Topoľčany vznikol v roku 2020 s cieľom nadviazať na viac ako 100 ročnú históriu futbalu v meste Topoľčany. 

Po mnohých prehmatoch a chybách vo vedení predošlých subjektov, ktoré zastrešovali futbal a strate dôvery verejnosti ako aj najdôležitejšieho partnera, ktorým je vedenie mesta Topoľčany vzišla iniciatíva založiť a budovať klub, ktorý je schopný byť po ekonomickej stránke stabilný, transparentný a férový voči svojim partnerom. 

FC Topoľčany je klubom s jasnou športovou víziou, pevne stanovenými prioritami, realizovateľnými cieľmi, ktoré bude napĺňať pričom niektoré z nich už sú zrealizované.

Futbalový klub FC Topoľčany

Futbalové družstvá FC Topoľčany

V klube momentálne pôsobí viac ako 200 mládežníkov a dospelých z Topoľčian a okolia. Všetky družstvá hrávajú svoje domáce zápasy na štadióne Vojtecha Schotterta v Topoľčanoch a sú riadne zaradené v súťažiach riadených Zapadoslovenským futbalovým zväzom a Oblastným  futbalovým zväzom Topoľčany. 


Celkovo má klub zaradených v súťažiach až 11 svojich mužstiev.

FC Topoľčany seniori , 6.liga Obfz Topoľčany

FC Topoľčany U19 (starší dorast), 3.liga západ Zsfz

FC Topoľčany U17 (mladší dorast), 3.liga západ Zsfz

FC Topoľčany U15A (starší žiaci), 2.liga západ Zsfz

FC Topoľčany U15B (starší žiaci), 3.liga severozápad Zsfz

FC Topoľčany U13A (mladší žiaci), 2.liga západ Zsfz

FC Topoľčany U13B (mladší žiaci), 3.liga severozápad Zsfz

FC Topoľčany U11 (prípravka), Súťaž prípraviek Zsfz skupina A

FC Topolcany U10 (prípravka), Súťaž prípraviek Zsfz skupina A

FC Topoľčany U9 (prípravka), Súťaž prípraviek Zsfz skupina A 

FC Topoľčany U11B (prípravka)

Predprípravka pre deti od 4 do 6 rokov

Klub vytvoril aj kategóriu predprípravky určenú pre deti od 4 do 6 rokov, v ktorej detičky robia svoje prvé kroky na futbalovom ihrisku, oboznamujú sa s technikou ovládania lopty, venujú sa všeobecnému pohybovému rozvoju a osvojujú si pravidlá futbalu. 

Futbalový klub FC Topoľčany

Hlavným riadiacim orgánom klubu
je Výkonný výbor klubu FC Topoľčany

Členovia: 
JUDr. Denis Jančovič (prezident) 
Pavol Baláž (Športový riaditeľ klubu)
Martin Hollan (člen VV)

Galéria