Nová tribúna k umelej tráve

Futbal mal v Topoľčanoch vždy svoje miesto a jeho história sa píše viac ako sto rokov. Po ťažkých klubových časoch prichádzajú lepšie dni. Rastie počet detí, spojili sa kluby. Mesto preto hľadá možnosti ako podporiť a motivovať ľudí tvoriacich futbalovú rodinu.

 V tomto roku sa podarilo vystavať novú tribúnu k umelej tráve, ktorá tiež volá po výmene, ale naraz všetko nejde. Po vybudovaní nového tréningového ihriska so závlahou v budúcom roku, budeme hľadať ďalšie možnosti ako z futbalového štadióna urobiť moderné športovisko plné spokojných športovcov.